Privacyverklaring

Privacyreglement KastinKleur

In ons Privacyreglement gebruikt KastinKleur een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite in jouw browser wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan de internetsite van KastinKleur registreert;

Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: De Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Toelichting op het Reglement

KastinKleur mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft zij de plicht om haar klanten:

• op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens worden verwerkt;

• te melden wie de gegevens kunnen inzien;

• voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

KastinKleur vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft KastinKleur in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens KastinKleur expliciet om jouw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die KastinKleur gebruikt en het doel van het gebruik

KastinKleur verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je klant bent van KastinKleur, een aankoop of bestelling doet, de website bezoekt, een zakelijke relatie bent van KastinKleur of (via het contactformulier) contact met KastinKleur opneemt.

KastinKleur verzamelt jouw naam, voorletters, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres en IBANgegevens. Deze gegevens stellen ons in staat om:

• de overeenkomst die wordt gesloten financieel en administratief te kunnen afhandelen;

• onze dienstverlening te kunnen leveren;

• klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;

• onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

Cookies

KastinKleur en derden plaatsen cookies in de browser van bezoekers van de website. Deze gegevens stellen Kastinkleur in staat om:

• te registreren welke internetsites/internetpagina’s je bezoekt;

• de functionaliteit en de inhoud van de website te verbeteren;

• bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen websitebezoekers zich interesseren;

• ervoor te zorgen dat je niet steeds dezelfde informatie ontvangt;

• het productaanbod te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

Als je onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waarmee KastinKleur bepaalde informatie kan bijhouden. Zie voor meer informatie het cookiebeleid op de website.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

KastinKleur verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de organisatie KastinKleur, tenzij:

• een wettelijk voorschrift dat verplicht;

• dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die KastinKleur met jou heeft gesloten;

• je daarvoor toestemming hebt gegeven.

Beoordelingen WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan ben je verplicht om jouw naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan jouw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert jouw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op jouw review te geven. In het geval dat wij je uitnodigen om een review achter te laten delen wij jouw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

KastinKleur verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze worden verkregen en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

Jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor KastinKleur worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door KastinKleur beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:

• het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor KastinKleur om in te loggen in het digitale systeem;

• een geheimhoudingsplicht voor de personen werkzaam voor KastinKleur ten aanzien van alle verstrekte persoonsgegevens;

• technische maatregelen overeenkomstig de wet, om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf.

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. KastinKleur bewaart de persoonsgegevens zo lang als nodig voor een goede bedrijfsvoering, met inachtneming van een redelijke termijn. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal KastinKleur zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Jouw rechten als betrokkene

• Het recht op informatie. Je hebt het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel.

• Inzagerecht. Je hebt het recht op inzage in en afschriften van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.

• Het recht op correctie en verwijdering. Je hebt het recht om gegevens te corrigeren, aan te passen of te verwijderen. Aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een ander en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;

• Het recht van verzet. In bepaalde gevallen heb je het recht om je tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.

• Het recht op dataportabiliteit. Je hebt het recht om persoonsgegevens die van jou worden bewaard te ontvangen en over te dragen naar een andere organisatie.

• Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit heb je het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Mocht je gebruik willen maken van genoemde rechten dan kun je per e-mail een verzoek sturen naar info@kastinkleur.nl. Als jouw verzoek wordt afgewezen dan wordt dat onderbouwd. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht daarover van KastinKleur.

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met KastinKleur en probeert KastinKleur er samen met jou uit te komen.

Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kun je contact met ons opnemen.

Uiteraard zal ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van KastinKleur.

Privacyreglement KastinKleur versie februari 2024

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

T/m 31 aug zijn wij met vakantie en is de winkel niet open. Bestellingen worden wel op 21 aug verstuurd. Excuses voor het ongemak!

  • ideal
  • Bancontact
  • Sofort Banking
  • Visacard logo
  • postnl.nl
© 2015 - 2024 KastinKleur | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel